ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

 • Ενημέρωση και Τήρηση Βιβλίων Β’ και Γ’ Κατηγορίας
 • Σύσταση /Λύση Εταιρειών
 • Υπηρεσίες Μισθοδοσίας
 • Φορολογικές Δηλώσεις
 • Αιτήσεις Επιδομάτων

"Με στρατηγική και όραμα δημιουργούμε επιχειρηματική αξία..."

 Ο σύγχρονος  λογιστής – φοροτεχνικός πρέπει να διαθέτει  βέλτιστη οργάνωση, ώστε να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για την υποστήριξη της επιχείρησής σας και την ανάπτυξη της στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Tο λογιστικό γραφείο «Δημητρακάκης Νικόλαος & Συνεργάτες» είναι ένα από  τα πλέον σύγχρονα λογιστικά γραφεία με πλήρως μηχανογραφημένο λογιστήριο.

Παρέχουμε υπηρεσίες όπως:

 • Σύνταξη και Υποβολή Δηλώσεων (Φορολογικές Δηλώσεις, ΦΠΑ περιοδικές και εκκαθαριστικές, Παρακρατούμενων Φόρων μέσω internet με το σύστημα taxis κ.λ.π.) καθώς επίσης και διεκπεραιώσεις σε εφορίες
 • Τήρηση μισθοδοσίας επιχειρήσεων και όλων των ασφαλιστικών υποχρεώσεων της επιχείρησης
 • Τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών
 • Σύνταξη αναλυτικής περιοδικής δήλωσης (ΑΠΔ) ΙΚΑ και υποβολή της μέσω διαδικτύου
  στις υπηρεσίες του ΙΚΑ

Η άμεση ανταπόκριση σε κάθε πρόβλημα για φορολογία, η προσωπική εξυπηρέτηση και η έγκαιρη ενημέρωση  μας δίνουν το πλεονέκτημα και τη δυνατότητα να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας αποδοτικά, υπεύθυνα και αξιόπιστα.

Από την ίδρυση της επιχείρησης σας, μέχρι την παρακολούθηση και τη στρατηγική, συνεργαζόμαστε με τους πελάτες μας για να τους βοηθήσουμε να επιτύχουν τους στόχους τους και να εξελιχθούν.

Στόχος μας είναι να γίνει ο λογιστής ο πλέον πολύτιμος συνεργάτης για κάθε επιχείρηση χτίζοντας μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης.